Chi nhánh Petrolimex Group Bank Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Petrolimex Group Bank Bà Rịa - Vũng Tàu


Chi nhánh Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex tại Bà Rịa - Vũng Tàu