Chi nhánh Petrolimex Group Bank Hải Dương

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hải Dương. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Petrolimex Group Bank Hải Dương


  • Thành Phố Hải Dương
  • Chi nhánh Hải Dương

    Số 01, Đại lộ Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Dương

  • PGD Nam Cường

    Số 65 Đường Thanh Niên kéo dài, Khu ĐT Phía Đông Nam Cường, Hải Dương

Chi nhánh Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex tại Hải Dương