Chi nhánh Từ Sơn ngân hàng Petrolimex Group Bank

  • Địa chỉ: Trung tâm thương mại Thanh Ngọc, Phố Mới, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 0222 3745 798
  • Số điện thoại cũ: 0241 3745 798 (Mã vùng cũ)

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Từ Sơn


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi nhánh Từ Sơn ngân hàng Petrolimex Group Bank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác