Chi nhánh Petrolimex Group Bank Bắc Ninh

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Từ Sơn 1 địa điểm, Thành Phố Bắc Ninh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Petrolimex Group Bank Bắc Ninh


  • Thành Phố Bắc Ninh
  • Chi nhánh Bắc Ninh

    Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh

  • Thị Xã Từ Sơn
  • Chi nhánh Từ Sơn

    Trung tâm thương mại Thanh Ngọc, Phố Mới, Từ Sơn, Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex tại Bắc Ninh