Ngân hàng Petrolimex Group Bank Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.